VikingModum Viking Agro
et en ru

Ettevõttest

Viking Agro OÜ tegevusalaks on põllumajandussaaduste tootmine ja põllumaade ost ning rent. Põllumaa hind sõltub asukohast ja selle kasutusvõimalusest.

 

 

 

 

 

 

 

PRIA meetmega "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" on soetatud puiduhakkur MusMax Wood Terminator 10XLZ  koos metsatõstukiga Kesla 700T.

   ...